آیا طراحی سایت مناسب است؟

آیا طراحی سایت مناسب است؟
 
آیا طراحی سایت مناسب است؟

آیا طراحی سایت مناسب است؟
تا حدودي
14  35%
بله کاملاً
11  27.5%
خير
10  25%
متوسط
5  12.5%

تعداد آرا  :  40
اولین رای  :  چهارشنبه, 03 مهر 1387 ساعت 20:33
آخرین رای  :  یکشنبه, 02 مهر 1396 ساعت 10:33

درب اتوماتیک جکی

تیغه های انحصاری